Skip to Content

"ARENA utvecklar praktiska lösningar för vägavgiftssystem, etablerar Test Site NetPort och bygger en innovationsmiljö inom ITS"

Anmäl dig till ARENAs nyhetsbrev

*måste fyllas i
×
  • ARENA publicerar ytterligare rapporter

    Publicerad den 13 februari, 2018

    ARENA har publicerat ytterligare två nya rapporter som avrapporterar projektet om metodik för effektutvärdering. 2017:04 beskriver hur Syntetisk Aperturradar (SAR) kan användas för trafikmätning vid effektutvärdering och hur urval av mätområden kan göras. ARENA rapport 2017:05 är en slutrapport med slutsats och rekommendation för projektet. Rapporten beskriver möjliga effekter av kilometerskatt, mätning och analys av nyckeltal, behovsanalys, rekommendation för fortsattLäs mer »

  • Två nya ARENA-rapporter om effektutvärdering av kilometerskatt

    Publicerad den 23 maj, 2017

    ARENA publicerar två nya rapporter om effektutvärdering av vägslitageskatt. 2017:01 behandlar nyckeltal och datakällor för effektutvärdering som analyserats och verifierats. 2017:02 beskriver hur yttäckande trafikmätningar med satellitburen radar kan användas i effektutvärderingsarbetet. Båda rapporterna kan laddas ner från vårt dokumentlager.